Werkwinkels:
Weten

Agressiematrix Meer informatie Download dit document

Met de matrix kun je een uitgebreide inventaris opmaken van wat er in je voorziening al is rond agressie en agressiebeheersing.

Download de Werkwinkel
Agressiematrix Word versie Meer informatie Download dit document

Met de matrix kun je een uitgebreide inventaris opmaken van wat er in je voorziening al is rond agressie en agressiebeheersing. Deze word versie kan je makkelijk bewerken!

Download de Werkwinkel
Agressierisico bepalen Meer informatie Download dit document

Agressierisico bepalen : een overzichtelijk schema om risico’s op agressie op te lijsten.

Download de Werkwinkel
Bedrijfsmeter agressie, intimidatie en geweld Meer informatie Download dit document

Checklist om ongewenst gedrag te meten en inzichtelijk te maken.

Download de Werkwinkel
Kleurenmethode Meer informatie Download dit document

Methode om zicht te krijgen op gevaarlijke plaatsen in je gebouw en omgeving.

Download de Werkwinkel
RATOG en RATOG KMO constructie en gebruiksaanwijzing Meer informatie Download dit document

RATOG: Risico-analyse Tool voor Ongewenst Gedrag

Download de Werkwinkel
RATOG korte handleiding Meer informatie Download dit document

RATOGKMO kortehandleiding: RATOG: Risico-analyse Tool voor Ongewenst Gedrag

Download de Werkwinkel
RATOG lange handleiding Meer informatie Download dit document

RATOG langehandleiding: RATOG: Risico-analyse Tool voor Ongewenst Gedrag.

Download de Werkwinkel
Registratieformulier agressie Meer informatie Download dit document

Formulier om agressie op een eenvoudige en overzichtelijke manier te registreren.

Download de Werkwinkel
Risicofactoren Meer informatie Download dit document

Risicofactoren in een schematisch overzicht.

Download de Werkwinkel
Scan agressie en onveiligheid Meer informatie Download dit document

Scan agressie en onveiligheid: scan om het agressiebeleid van je voorziening door te lichten.

Download de Werkwinkel
Veilige infrastructuur vragenlijst Meer informatie Download dit document

Checklist met mogelijke preventiemaatregzelen t.a.v. agressie, op niveau van infrastructuur.

Download de Werkwinkel
Vragenlijst agressie Meer informatie Download dit document

vragenlijst om agressie in je organisatie in kaart te brengen.

Download de Werkwinkel
Vragenlijst agressie en onveiligheid Meer informatie Download dit document

Meten van agressie van cliënten ambulante diensten naar hulpverleners die aan huis komen.

Download de Werkwinkel
Vragenlijst ambulant werken Meer informatie Download dit document

Checklist om na te gaan hoe je in jouw voorziening omgaat met huisbezoeken en mogelijke risico’s ten aanzien van agressie.

Download de Werkwinkel
Vragenlijst oorzaken van agressie Meer informatie Download dit document

Met deze vragenlijst kan je aankruisen wat volgens jou mogelijke oorzaken van agressie in jouw organisatie zijn.

Download de Werkwinkel

 

 

 

 

Links

www.werk.belgie.be (FODWASO)

www.duidelijkoveragressie.nl (O.a. een online agressiescan)