Werkwinkels: Willen

Agressie? Praat erover voor het pijn doet. Meer informatie Download dit document

Drie oefeningen om lastige situaties en agressie in je organisatie bespreekbaar te maken.

Download de Werkwinkel
Betrokkenheid: bepaal wie je wanneer en hoe betrekt in je proces Meer informatie Download dit document

Een schema om een overzicht te krijgen van wie je wanneer betrekt tijdens een veranderingsproces.

Download de Werkwinkel
Buig negatieve emoties positief om Meer informatie Download dit document

Handvaten om negatieve emoties bij medewerkers om te buigen, zodat mensen gemotiveerd raken om agressie in de organisatie aan te pakken.

Download de Werkwinkel
Intentie- of engagementsverklaring Meer informatie Download dit document

In deze werkwinkel vind je tips rond en een voorbeeld van een intentieverklaring.

Download de Werkwinkel
Massa creëren = sensibiliseren en communiceren op maat. Meer informatie Download dit document

Tips om zoveel mogelijk mensen te betrekken in je veranderingsproces.

Download de Werkwinkel
Missie en visie: de kapstokken van je agressiebeleid Meer informatie Download dit document

Informatie, tips en een stappenplan om een visie op agressie en agressiebeheersing uit te werken.

Download de Werkwinkel
Prikkeldraadoefening Meer informatie Download dit document

Een oefening om agressie bespreekbaar te maken, grenzen te verkennen en een aanzet te geven tot een gemeenschappelijke definitie.

Download de Werkwinkel
Start een werkgroep Meer informatie Download dit document

De vragen, antwoorden en tips in deze werkwinkel helpen je om een werkgroep op te starten.

Download de Werkwinkel
Tips en argumenten om je directie te overtuigen Meer informatie Download dit document

Tips en argumenten om je directie te overtuigen om agressie beleidsmatig aan te pakken.

Download de Werkwinkel