Werkwinkels:
Oewist?
Opvang, nazorg en herstel

Bepaal je grens en toon ze Meer informatie Download dit document

Over persoonlijke, professionele en teamgrenzen. Ook de ultieme grens komt aan bod.

Download de Werkwinkel
Counselinggesprek met dader Meer informatie Download dit document

Praatactiviteit met een dader om het incident af te ronden. Vanaf ongeveer één dag na het incident.

Download de Werkwinkel
Critical Incident Stress Debriefing Meer informatie Download dit document

Een uitgebreide en gestructureerde vorm om een ernstige gebeurtenis na te bespreken.

Download de Werkwinkel
De beul en de zalver Meer informatie Download dit document

Deze groepsoefening leidt je binnen in de wereld van opvang en nazorg. Het is een eerste aanzet om afspraken te maken over opvang en nazorg.

Download de Werkwinkel
Driegesprekkenmodel Meer informatie Download dit document

Een gespreksmodel om een slachtoffer van een ingrijpend of traumatisch incident te ondersteunen in zijn natuurlijk verwerkingsproces.

Download de Werkwinkel
Groepsnazorggesprek 1 Meer informatie Download dit document

Praatactiviteit (ten laatste twee dagen na een incident) om slachtoffers en getuigen vat te laten krijgen op wat er gebeurd is.

Download de Werkwinkel
Groepsnazorggesprek 2 Meer informatie Download dit document

Praatactiviteit ongeveer twee weken na het incident met slachtoffers en/of getuigen als terugblik op de voorbije periode – nagaan of het incident verwerkt is.

Download de Werkwinkel
Herstelactiviteit Meer informatie Download dit document

Een herstellende doe-activiteit met cliënten die op een basaal niveau functioneren om spanningen na een agressie-incident weg te nemen.

Download de Werkwinkel
Herstelconferentie Meer informatie Download dit document

Methodiek om enige tijd na het incident een dader inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel over agressie te geven en schade voor het slachtoffer te herstellen.

Download de Werkwinkel
Individuele opvang – Checklist Meer informatie Download dit document

Taken en tips om een slachtoffer op te vangen na een incident.

Download de Werkwinkel
Intervisiemethode Incidenten (IMI) Meer informatie Download dit document

Gespreksmethodiek om lastig gedrag en agressie te bespreken, om gewenning tegen te gaan en om ook de kleinere incidenten mee op tafel te krijgen.

Download de Werkwinkel
Melden en registeren Meer informatie Download dit document

Deze werkwinkel vertelt waarom je incidenten meldt en registreert en hoe je een efficiënt meld- en registratiesysteem uitwerkt.

Download de Werkwinkel
Opvanggesprek met beelden Meer informatie Download dit document

Met deze doe- en praatactiviteit kan je ook minder mondige cliënten als dader en/of slachtoffer inzicht geven in een agressie-incident.

Download de Werkwinkel
Psycho-educatie activiteit Meer informatie Download dit document

Activiteit om een dader enkele dagen na het incident inzicht te geven hoe agressie bij hem ontstaat.

Download de Werkwinkel
Reactiekaart Meer informatie Download dit document

Reacties op een incident ordenen in een overzichtelijk schema.

Download de Werkwinkel
Restoratieve cirkel Meer informatie Download dit document

De geleden schade of kwetsing ten gevolge van een incident herstellen zodat men daarna weer op een constructieve wijze met elkaar verder kan gaan.

Download de Werkwinkel
Schrijf- en praatactiviteit voor daders Meer informatie Download dit document

Activiteit om een dader enkele dagen na het incident inzicht te geven hoe agressie bij hem ontstaat.

Download de Werkwinkel
Sorrykaartjes Meer informatie Download dit document

Zet je sorry kracht bij met een kwinkslag.

Download de Werkwinkel
Vredestafel Meer informatie Download dit document

Methodiek om enkele uren na het incident ruzie en conflicten geweldloos op te lossen. Voor daders en slachtoffers met een cognitief functioneren van minstens 10 jaar.

Download de Werkwinkel