Werkwinkels

Aandachtsaanval Meer informatie Download dit document

Werkvorm om de draad terug op te pakken in moeilijke tijden met een cliënt.

Download de Werkwinkel
Agressie? Praat erover voor het pijn doet. Meer informatie Download dit document

Drie oefeningen om lastige situaties en agressie in je organisatie bespreekbaar te maken.

Download de Werkwinkel
Agressiecoach Meer informatie Download dit document

Deze werkwinkel beschrijft hoe een organisatie de rol van agressiecoach concreet invult en een plaats geeft in haar agressiebeleid.

Download de Werkwinkel
Agressiematrix Meer informatie Download dit document

Met de matrix kun je een uitgebreide inventaris opmaken van wat er in je voorziening al is rond agressie en agressiebeheersing.

Download de Werkwinkel
Agressiematrix Word versie Meer informatie Download dit document

Met de matrix kun je een uitgebreide inventaris opmaken van wat er in je voorziening al is rond agressie en agressiebeheersing. Deze word versie kan je makkelijk bewerken!

Download de Werkwinkel
Agressierisico bepalen Meer informatie Download dit document

Agressierisico bepalen : een overzichtelijk schema om risico’s op agressie op te lijsten.

Download de Werkwinkel
Alleen werken? Schat het risico in. Meer informatie Download dit document

Snelle checklist voor iemand die alleen moet werken.

Download de Werkwinkel
Bedrijfsmeter agressie, intimidatie en geweld Meer informatie Download dit document

Checklist om ongewenst gedrag te meten en inzichtelijk te maken.

Download de Werkwinkel
Beoordelingsmatrix om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen Meer informatie Download dit document

Techniek om te kiezen tussen verschillende opties, terwijl er veel factoren meespelen waar je rekening mee moet houden.

Download de Werkwinkel
Bepaal je grens en toon ze Meer informatie Download dit document

Over persoonlijke, professionele en teamgrenzen. Ook de ultieme grens komt aan bod.

Download de Werkwinkel
Beslissingskwadrant Meer informatie Download dit document

Om prioriteiten te bepalen en de noodzaak of het belang van een maatregel af te wegen.

Download de Werkwinkel
Betrokkenheid: bepaal wie je wanneer en hoe betrekt in je proces Meer informatie Download dit document

Een schema om een overzicht te krijgen van wie je wanneer betrekt tijdens een veranderingsproces.

Download de Werkwinkel
Buig negatieve emoties positief om Meer informatie Download dit document

Handvaten om negatieve emoties bij medewerkers om te buigen, zodat mensen gemotiveerd raken om agressie in de organisatie aan te pakken.

Download de Werkwinkel
Competenties versterken Meer informatie Download dit document

Deze werkwinkel helpt je een vormingsplan opzetten en uitvoeren.

Download de Werkwinkel
Concrete preventieve maatregelen uit de agressiematrix Meer informatie Download dit document

Icoba gebruikte de agressiematrix al meermaals. Dat leverde een behoorlijke oogst op. Loop er eens door en laat je inspireren.

Download de Werkwinkel
Counselinggesprek met dader Meer informatie Download dit document

Praatactiviteit met een dader om het incident af te ronden. Vanaf ongeveer één dag na het incident.

Download de Werkwinkel
Critical Incident Stress Debriefing Meer informatie Download dit document

Een uitgebreide en gestructureerde vorm om een ernstige gebeurtenis na te bespreken.

Download de Werkwinkel
De beul en de zalver Meer informatie Download dit document

Deze groepsoefening leidt je binnen in de wereld van opvang en nazorg. Het is een eerste aanzet om afspraken te maken over opvang en nazorg.

Download de Werkwinkel
Driegesprekkenmodel Meer informatie Download dit document

Een gespreksmodel om een slachtoffer van een ingrijpend of traumatisch incident te ondersteunen in zijn natuurlijk verwerkingsproces.

Download de Werkwinkel
Een pluim kikkert op Meer informatie Download dit document

Hoe geef je complimenten?

Download de Werkwinkel
Gedragscode Meer informatie Download dit document

Een praktische leidraad om een gedragscode op te stellen.

Download de Werkwinkel
Geweldloos verzet in MFC Sint Franciscus Meer informatie Download dit document

Hoe voer je geweldloos verzet in? Een inspirerende praktijk van MFC Sint Franciscus.

Download de Werkwinkel
Groepsnazorggesprek 1 Meer informatie Download dit document

Praatactiviteit (ten laatste twee dagen na een incident) om slachtoffers en getuigen vat te laten krijgen op wat er gebeurd is.

Download de Werkwinkel
Groepsnazorggesprek 2 Meer informatie Download dit document

Praatactiviteit ongeveer twee weken na het incident met slachtoffers en/of getuigen als terugblik op de voorbije periode – nagaan of het incident verwerkt is.

Download de Werkwinkel
Groepsprocessen bevorderen Meer informatie Download dit document

Tips voor de trekker van een werkgroep om het groepsproces in goede banen te leiden.

Download de Werkwinkel
Herstelactiviteit Meer informatie Download dit document

Een herstellende doe-activiteit met cliënten die op een basaal niveau functioneren om spanningen na een agressie-incident weg te nemen.

Download de Werkwinkel
Herstelconferentie Meer informatie Download dit document

Methodiek om enige tijd na het incident een dader inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel over agressie te geven en schade voor het slachtoffer te herstellen.

Download de Werkwinkel
Huisbezoek Meer informatie Download dit document

Tips en aandachtspunten om veilig op huisbezoek te gaan.

Download de Werkwinkel
Individuele opvang – Checklist Meer informatie Download dit document

Taken en tips om een slachtoffer op te vangen na een incident.

Download de Werkwinkel
Infrastructuur maatregelen Meer informatie Download dit document

Deze vragenlijst somt infrastructurele preventiemaatregelen op.

Download de Werkwinkel
Intentie- of engagementsverklaring Meer informatie Download dit document

In deze werkwinkel vind je tips rond en een voorbeeld van een intentieverklaring.

Download de Werkwinkel
Intervisiemethode Incidenten (IMI) Meer informatie Download dit document

Gespreksmethodiek om lastig gedrag en agressie te bespreken, om gewenning tegen te gaan en om ook de kleinere incidenten mee op tafel te krijgen.

Download de Werkwinkel
Kleurenmethode Meer informatie Download dit document

Methode om zicht te krijgen op gevaarlijke plaatsen in je gebouw en omgeving.

Download de Werkwinkel
Maatregelen levend maken en houden Meer informatie Download dit document

Tips om maatregelen op een leuke manier aan de man te brengen.

Download de Werkwinkel
Massa creëren = sensibiliseren en communiceren op maat. Meer informatie Download dit document

Tips om zoveel mogelijk mensen te betrekken in je veranderingsproces.

Download de Werkwinkel
Melden en registeren Meer informatie Download dit document

Deze werkwinkel vertelt waarom je incidenten meldt en registreert en hoe je een efficiënt meld- en registratiesysteem uitwerkt.

Download de Werkwinkel
Minder boos en opstandig Meer informatie Download dit document
Download de Werkwinkel
Missie en visie: de kapstokken van je agressiebeleid Meer informatie Download dit document

Informatie, tips en een stappenplan om een visie op agressie en agressiebeheersing uit te werken.

Download de Werkwinkel
Model van frustratieagressie Meer informatie Download dit document

Frustratieagressie verloopt in 5 fasen. Dit model beschrijft per fase de signalen en gedragingen van de dader en wat de aangewezen reactie is om het incident te de-escaleren of te stoppen.

Download de Werkwinkel
Naar een interventieprocedure Meer informatie Download dit document
Wat kan, mag en moet tijdens een interventie? Zet richtlijnen uit in een procedure en bied medewerkers een houvast tijdens een agressie-incident. De elementen en vragen in deze leidraad helpen je om een interventieprocedure uit te werken.
Download de Werkwinkel
Omgaan met weerstand Meer informatie Download dit document

Tips om constructief om te gaan met weerstand.

Download de Werkwinkel
Opvanggesprek met beelden Meer informatie Download dit document

Met deze doe- en praatactiviteit kan je ook minder mondige cliënten als dader en/of slachtoffer inzicht geven in een agressie-incident.

Download de Werkwinkel
Preventiepiramide Meer informatie Download dit document

Om je maatregelen te ordenen en na te gaan of je integraal werkt.

Download de Werkwinkel
Prikkeldraadoefening Meer informatie Download dit document

Een oefening om agressie bespreekbaar te maken, grenzen te verkennen en een aanzet te geven tot een gemeenschappelijke definitie.

Download de Werkwinkel
Professioneel reageren: een model agressiehantering Meer informatie Download dit document

Een model om professioneel te reageren op agressie.

Download de Werkwinkel
Psycho-educatie activiteit Meer informatie Download dit document

Activiteit om een dader enkele dagen na het incident inzicht te geven hoe agressie bij hem ontstaat.

Download de Werkwinkel
RATOG en RATOG KMO constructie en gebruiksaanwijzing Meer informatie Download dit document

RATOG: Risico-analyse Tool voor Ongewenst Gedrag

Download de Werkwinkel
RATOG korte handleiding Meer informatie Download dit document

RATOGKMO kortehandleiding: RATOG: Risico-analyse Tool voor Ongewenst Gedrag

Download de Werkwinkel
RATOG lange handleiding Meer informatie Download dit document

RATOG langehandleiding: RATOG: Risico-analyse Tool voor Ongewenst Gedrag.

Download de Werkwinkel
Reactiekaart Meer informatie Download dit document

Reacties op een incident ordenen in een overzichtelijk schema.

Download de Werkwinkel
Registratieformulier agressie Meer informatie Download dit document

Formulier om agressie op een eenvoudige en overzichtelijke manier te registreren.

Download de Werkwinkel
Restoratieve cirkel Meer informatie Download dit document

De geleden schade of kwetsing ten gevolge van een incident herstellen zodat men daarna weer op een constructieve wijze met elkaar verder kan gaan.

Download de Werkwinkel
Risicofactoren Meer informatie Download dit document

Risicofactoren in een schematisch overzicht.

Download de Werkwinkel
Samen sterk Meer informatie Download dit document

Ga snel na hoe je team functioneert.

Download de Werkwinkel
Scan agressie en onveiligheid Meer informatie Download dit document

Scan agressie en onveiligheid: scan om het agressiebeleid van je voorziening door te lichten.

Download de Werkwinkel
Schrijf- en praatactiviteit voor daders Meer informatie Download dit document

Activiteit om een dader enkele dagen na het incident inzicht te geven hoe agressie bij hem ontstaat.

Download de Werkwinkel
Sint en Pieten methodiek Meer informatie Download dit document

Om teamsplitting of het uiteendrijven van een team n.a.v. de begeleiding van een cliënt, te voorkomen en bespreekbaar te maken.

Download de Werkwinkel
Slechtnieuwsgesprek Meer informatie Download dit document

Tips om slecht nieuws op een goede manier te brengen.

Download de Werkwinkel
Songfestivalmethode Meer informatie Download dit document

Maatregelen selecteren om je plan op te stellen.

Download de Werkwinkel
Sorrykaartjes Meer informatie Download dit document

Zet je sorry kracht bij met een kwinkslag.

Download de Werkwinkel
Spinsels, wrevels en knuffels Meer informatie Download dit document

Op je teamvergadering tijd voor elkaar maken en luisteren naar wat je collega’s bezighoudt.

Download de Werkwinkel
Start een werkgroep Meer informatie Download dit document

De vragen, antwoorden en tips in deze werkwinkel helpen je om een werkgroep op te starten.

Download de Werkwinkel
SWOT-analyse Meer informatie Download dit document

Een model om de kenmerken van je organisatie te ordenen en een strategie te bepalen.

Download de Werkwinkel
Taken en verantwoordelijkheden Meer informatie Download dit document

Een overzicht van taken en verantwoordelijkheden per functie en een inspirerende praktijk aan om de verdeling ervan te bespreken.

Download de Werkwinkel
Tips en argumenten om je directie te overtuigen Meer informatie Download dit document

Tips en argumenten om je directie te overtuigen om agressie beleidsmatig aan te pakken.

Download de Werkwinkel
Trapsgewijs interventiesysteem – Ave Regina Meer informatie Download dit document

Een interventiesysteem om kinderen af te zonderen, escalatie te voorkomen en te interveniëren op een manier die de relatie tussen kind en groepsleiding niet beschadigt.

Download de Werkwinkel
Vaak voorkomende signalen Meer informatie Download dit document

Deze werkwinkel somt lichaamssignalen op die kunnen duiden op opkomende woede en agressie.

Download de Werkwinkel
Veilige infrastructuur vragenlijst Meer informatie Download dit document

Checklist met mogelijke preventiemaatregzelen t.a.v. agressie, op niveau van infrastructuur.

Download de Werkwinkel
Veiligheid garanderen met accommodatie en infrastructuur Meer informatie Download dit document

Deze werkwinkel beschrijft de bijzondere infrastructuur van de Observatie,Oriëntatie- en BehandelAfdeling (OOBA) van De Heide vzw.

Download de Werkwinkel
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline Meer informatie Download dit document
Download de Werkwinkel
Voorbeeld van een evaluatie-activiteit Meer informatie Download dit document

Activiteit om de werking en de samenwerking van de werkgroep te verbeteren.

Download de Werkwinkel
Vragenlijst agressie Meer informatie Download dit document

vragenlijst om agressie in je organisatie in kaart te brengen.

Download de Werkwinkel
Vragenlijst agressie en onveiligheid Meer informatie Download dit document

Meten van agressie van cliënten ambulante diensten naar hulpverleners die aan huis komen.

Download de Werkwinkel
Vragenlijst ambulant werken Meer informatie Download dit document

Checklist om na te gaan hoe je in jouw voorziening omgaat met huisbezoeken en mogelijke risico’s ten aanzien van agressie.

Download de Werkwinkel
Vragenlijst oorzaken van agressie Meer informatie Download dit document

Met deze vragenlijst kan je aankruisen wat volgens jou mogelijke oorzaken van agressie in jouw organisatie zijn.

Download de Werkwinkel
Vredestafel Meer informatie Download dit document

Methodiek om enkele uren na het incident ruzie en conflicten geweldloos op te lossen. Voor daders en slachtoffers met een cognitief functioneren van minstens 10 jaar.

Download de Werkwinkel
Zes denkhoeden Meer informatie Download dit document

Vergadertechniek om een vraag of probleem vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken.

Download de Werkwinkel