D it is de website bij het werkboek Tijd voor Agressiebeleid. Dit boek is een leidraad om vorm en inhoud te geven aan je agressiebeleid.

Het boek bevat tal van instrumenten om effectief aan de slag te gaan. We noemen ze werkwinkels. De website ondersteunt het boek: je kan alle werkwinkels hier gratis downloaden.

Elke werkwinkel is bewegwijzerd vanuit de tekst in het werkboek. Omgekeerd heeft elke werkwinkel ten minste één wegwijzer. Die vertelt je welke plekken in het boek naar de werkwinkel leiden.

Over het boek

Boek bestellen?

Over het boek

Tijd voor agressiebeleid is voor iedereen die binnen de organisatie beleidsmatig wil werken rond agressiebeheersing.

Na een inleidend hoofdstuk over agressie en over agressie beheersen, reikt het een dynamisch model aan om je agressiebeleid te ontwikkelen, bij te sturen en levend te maken. Het werkboek bestookt je met tips, richtlijnen en inspiratie om op verschillende niveaus maatregelen uit te werken. Het hoofdstuk ‘werkwinkelen’ bevat een resem instrumenten om aan de slag te gaan. Voor het gebruiksgemak kan je de werkwinkels gratis downloaden op deze website

Over het boek

 

 

Tijd voor agressiebeleid is het resultaat van de negenjarige speurtocht van Icoba naar allerhande informatie, materiaal en praktijken rond agressie en agressiebeheersing. Het is een bundeling uit informatiedragers, het werkveld, eigen praktijk ervaringen en vorige Icoba-campagnes. De thema’s preventie, interventie, opvang en nazorg komen in dit boek bij elkaar.

Inhoudsopgave

Anderen over dit boek

Agressie buitengewoon

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het fenomeen agressie. Hier gaat het over een definitie, de ontstaansredenen en de verschillende soorten.
In dit hoofdstuk lees je meer over het verloop, de subjectiviteit en de impact van agressie. Om af te sluiten met hoe je agressie kan beheersen in je organisatie

De bijhorende werkwinkels kan je hier downloaden:

De 5 W's in je agressiebeleid

Dit hoofdstuk reikt je een dynamisch werkmodel aan
om je agressiebeleid te ontwikkelen, bij te sturen en levend te maken.

Het model is opgebouwd volgens de 5 W’s. Klik op een afbeelding om de bijhorende werkwinkels te downloaden.

Willen
WILLEN:

de start, agressie als probleem erkennen en er iets aan willen doen.
Weten
WETEN:

het begin van de oplossing, de problematiek grondig onderzoeken.

Wegen
WEGEN:

prioriteiten leggen
in de gevonden knelpunten
en oplossingen kiezen.

Werken
WERKEN:

oplossingen plannen en uitvoeren.

Waken
WAKEN:

voortgang opvolgen,evalueren wat het effect is van oplossingen en plannen bijsturen.

Maatregelen op verschillende niveau's

Een integraal agressiebeleid veronderstelt maatregelen op verschillende niveaus. Meer hierover lees je in: wees wijs, voorkom agressie, interventies à la carte en oewist? Opvang, nazorg en herstel

Je kan ook doorklikken naar het onderzoek naar werkzame methodieken van De KHLim en het Agentschap Jongerenwelzijn

Klik op een afbeelding hieronder om de bijhorende werkwinkels te downloaden.

Wees wijs. Voorkom agressie
Wees wijs.
Voorkom agressie
Interventie à la carte
Interventie
à la carte
Oewist? Opvang, nazorg en herstel
Oewist? Opvang, nazorg
en herstel
Werkzame methodieken
Werkzame methodieken

KHLim
Jongerenwelzijn

Werkwinkelen

Welkom bij de werkwinkels.

Er zijn infowinkelfiches met achtergrondinformatie bij een specifieke maatregel voor agressiebeheersing.

De werkfiches leggen uit hoe een methodiek of oefening werkt. Zo kun je er zelf mee aan de slag.

De inspirerende praktijkfiches tonen je hoe een organisatie een maatregel uitwerkte. Kies er die uit die het best bij je passen. Kneed ze desnoods tot ze aansluiten bij je eigen cultuur, visie en beleid.

En tenslotte zijn er de werkzame methodieken. In deze fiches lees je meer over doel, doelgroep, werkwijze en effectiviteit van de methodieken uit een onderzoek van de KHLIM en het Agentschap Jongerenwelzijn. Je vindt er ook meer uitleg over het onderzoek.

 

Alle werkwinkels

Alle werkzame methodieken

ICOBA

ICOBA op Facebook

Icoba staat voor Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie. Het is een kennis- en expertisecentrum rond agressiebeheersing voor organisaties die behoren tot het Sociaal fonds van Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en –diensten (P.C. 319.01) en het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector (P.C. 331).

Icoba heeft als opdracht deze organisaties te stimuleren en te ondersteunen om agressie structureel en integraal aan te pakken. De focus ligt op agressie tegen medewerkers.

Wat doet Icoba?
Icoba:

  • maakt vorming rond agressie toegankelijk. Icoba maakt organisaties wegwijs in het vormingsaanbod. Organisaties kunnen een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst.
  • is een kenniscentrum. Via de website kan je snuffelen in de agressie-bibliotheek. Via mail of telefoon kan je vragen over agressie en agressie-beheersing stellen.
  • begeleidt organisaties bij het opzetten of verbeteren van hun agressiebeleid.
  • zet campagnes op en organiseert studiedagen. Met posters, gadgets en nog veel meer zet Icoba mensen aan om agressie te beheersen.

Wil je meer weten? Ga naar www.icoba.be.

Nieuw sinds november 2015: onze campagne: Hoe maak jij agressie bespreekbaar? Kaarten op tafel. Surf naar  www. agressiespeeleropin.be